Takuu ja tuki


Tuki

Tukiasioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse valovirta.fi asiakaspalveluun. Mikäli Sinulla on kysyttävää myymistämme tuotteista, pyrimme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman nopeasti, sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@valovirta.fi

Takuu

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.

Takuuaika on 1 vuosi ellei tuotteen tuotetiedoissa ole muuta mainittu.

Tämä takuu kattaa ne tuotteet, joita on käytetty tuotteen valmistajan ja/tai myyjän ilmoittamien ehtojen mukaisesti.

Esim. Käyttöolosuhteet noudattavat tuotteen sivustollamme olevia käyttöohjeita ja rajoituksia, sekä tuotteen pakkauksissa mainittuja ohjeita. Tuotteita on käytetty niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Ympäristön lämpötila ei koskaan tule ylittää tai alittaa tuotteen käyttölämpötila-aluetta.

Tuotetta on aina käytettävä tuotteen valmistajan ja myyjän ohjeiden mukaisesti.

Sähköasennus, jossa tuote toimii, ei altistu jännitevaihteluille, jotka ylittävät tai alittavat tuotteen käyttöjännitteen.

Todiste tuotteiden ostamisesta, eli kuitti, tulee olla saatavilla myyjän tarkastusta varten.

Takuu ei korvaa tuotteiden asennuksesta tai poistosta aiheutuvia työkustannuksia eikä takuukorvaus voi olla suurempi kuin tuotteesta maksettu hinta.

Tämä takuu on voimassa vain, kun tuote on johdotettu ja asennettu asianmukaisesti IEC-standardeissa tai muissa tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettujen sähköarvojen mukaisesti, käyttöalueella ja ympäristöolosuhteissa.

Tämä takuu ei koske vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet luonnonvoimista, väärinkäytöstä, tai sovellettavan standardin, koodin tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka sisältyvät viimeisimpiin turvallisuus-, teollisuus- ja/tai sähköstandardeihin asianomaisella alueella.

Takuu raukeaa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia.

Tuotteen myyjä ei ole vastuussa sähkönsyöttöolosuhteista, mukaan lukien syöttöpiikeistä, ylijännitteestä/alijännitteestä ja sykkivän virran ohjausjärjestelmistä, jotka ovat tuotteiden määritettyjen rajojen ulkopuolella, tai sellaisista, jotka asianomaiset sähkönsyöttöstandardit (esim. EN 50160 -standardit) määrittävät.

Aiheettomasta takuuvaateesta aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan asiakkaalta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuuhuoltoon. Valovirta.fi ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Aiheettoman huollon kuluina peritään väitetyn vahingon aiheuttamat välittömät kustannukset, mahdolliset huoltoliikkeen kulut sekä muut valovirta.fi kaupalle aiheutuneet kustannukset.